W pogoni za...

Archiwum: grudzień 2012

Przy kawie

... .. .

"Ilek­roć w twoim życiu wy­darzy się coś nap­rawdę is­totne­go – gdziekol­wiek byś była – poszu­kaj naj­bliższe­go pa­tyka i na­pisz na nim tę oko­liczność i datę. Zbieraj pa­tyki, dbaj o nie. Nie po­win­no być ich zbyt wiele. Co parę lat sor­tuj je, od­dzielaj wy­darze­nia, które zacho­wują ważność, od tych, które ją tracą. Wiesz o co chodzi. Resztę wyrzuć. Kiedy się zes­tarze­jesz, roz­cho­ru... czytaj dalej

Przy kawie

... .. .

"W głębi duszy zda­jemy so­bie sprawę z włas­nej głupo­ty, a poświęca­my zbyt wiele cza­su al­bo na uk­ry­wanie te­go, al­bo na udo­wad­nianie, głównie so­bie, że tak nie jest".                                                                                                                      &... czytaj dalej

Przy kawie

Z Zofią Suską w Rigello

Życiem rządzi przypadek.   Ja nie do końca się z tym zgadzam. Myślę raczej przeciwnie - że wszystko, co dzieje się wokół nas ma pewien cel i przyczynę. Nic nie dzieje się przypadkiem.  Tak też było i tym razem. Zbieg różnych dziwnych okoliczności sprawił, że pewnej pięknej grudniowej niedzieli spotkałam się w jednej z łódzkich kawiarni z Zofią Suską.   W gazetach czytamy, że pani Zofia jes... czytaj dalej

komentarze: 3
Przy kawie

... .. .

"Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych".                                                                                                            Tom Peters ... czytaj dalej